Vilkår og betingelser

Nærværende vilkår og betingelser er gældende for al brug af services på betting regnskabet på dette website. Vi forbeholder os ret til til enhver tid at ændre i vilkår og betingelser uden forudgående varsel.

Hjemsted

Softwaren på dette website drives og administreres af Betwatcher, et handelsnavn under Enovator Online Media Ltd, Sliema, Malta. Som konsekvens heraf, er maltesisk lov gældende. Maltesisk lov omfatter alle love gældende i Malta.

Ved udskrift, download eller anden brug af infhold eller andre elementer fra dette website, er man personligt ansvarlig for at dette sker under hensyn til gældende lov I det område/land brugen foretages.

Login/Password

Et individuelt og specifikt login, bestående af et (unikt) brugernavn og password skal vælges ved registrering af brugerprofil.

Den person der foretager registreringen er personligt ansvarlig for brugen af det valgte login. Dette login bør ikke udleveres til eller anvendes af andre personer. Enhver mistanke om misbrug skal straks underrettes til os.

Varemærker

Alle varemærker inkluderet på dette website er underlagt ejendomsret.

Ophavsret, indhold

Indholdet på dette website er underlagt ophavsret. Alle rettigheder forbeholdes.

Ophavsret, data

Enhver personlig information afgivet under registrering til og brug af ens personlige profil (login) på dette website, er i overensstemmelse med gældende datapolitik, som er tilgængelig via link i bunden af alle sider på websitet. I overensstemmelse hermed, vil ingen data blive solgt, byttet eller på anden måde videregivet til tredjepart. Dette inkluderer også, men er ikke begrænset til, enhver Betwatcher Partner.

Alle personlige data der akkumuleres gennem brugen af ens personlige profil (login), ejes fuldt ud af personen selv, og kan udleveres ved personlig forespørgsel. Alle personlige data kan til enhver tid tilgås gennem Betwatcher websitet eller gennem Betwatcher Partner websites.